Få full kontroll och spårbarhet

Hantera versioner på alla typer av dokument, artiklar, objekt och filer. Detta gör att du får full kontroll och att alla tidigare skapade versioner och ändringar kan spåras.

Versionshantering i YaPlm

I YaPdm kan alla typer av objekt så som till exempel artiklar och dokument versionshanteras. Varje gång ett objekt redigeras skapas en ny version i YaPlm. Det är enkelt att se tillbaka på tidigare versioner och spåra vem som gjorde en ändring och när i tiden den ändringen utfördes.

Versioner

Versionshanteringen i YaPlm är fullt konfigurerbar. Den vanligaste metodiken är att jobba med arbetsversioner och versioner. En arbetsversion i YaPlm räknas som ett utkast och beroende på rättigheter kan endast ett fåtal personer se en arbetsversion. Versioner däremot är tillgängliga för hela verksamheten.

Ett exempel är arbetet med en ritning. Alla användare kan hela tiden se den gällande versionen av ritningen, men konstruktörerna som arbetar med förändringarna kan se alla arbetsversioner. När ritningen sedan är klar och frisläpps stegar versionen upp och den nya ritningen blir tillgänglig för hela verksamheten. Det är även möjligt att styra versionerna så att de är tillgängliga för ett speciellt ändamål, tex godkänd för prototyptillverkning eller godkänd för produktion. 

Spårbarhet

En av de största fördelarna med versionshantering är spårbarheten. I och med att alla versioner av ett objekt sparas är det möjligt att på ett enkelt sätt gå tillbaka i versionshistoriken och spåra ändringar. YaPlm sparar automatiskt godkännande rörande alla versioner så som till exempel, ändrad av, ändrad datum, godkänd av, godkänd datum och versionskommentarer. Detta gör det möjligt att söka efter ändringar som har gjorts i systemet.

Säker lagring av data och filer

En annan fördel med att ha sin information, dokument och filer sparade i YaPlm är säkerheten. Alla filer som sparas in i YaPlm lagras på en central server och det går endast att komma åt dem via YaPlm. Endast användare med behörighet för en dokumenttyp ges åtkomst till informationen och filerna.

Filtrera strukturer

I YaPlm finns det även en filterfunktion som kan visa och även öppna objekt och strukturer enligt gällande versionsfilter. Om du till exempel jobbar med CAD strukturer kan YaPlm öppna CAD strukturen med de ingående detaljerna som var gällande vid ett visst datum. Följande filterlägen är standard i YaPlm idag. Men det går naturligtvis att anpassa och skapa nya filter så det stödjer din verksamhet.

Möjlighet att återställa tidigare versioner

Eftersom alla versioner och filer sparas i YaPlm är det enkelt som administratör i systemet att gå tillbaka och återställa objekt och filer om någon har råkat ta bort eller ändra viktig information.  

Fler PLM lösningar i YaPlm

Med YaPlm som PLM system får du tillgång till flera funktioner och lösningar som hjälper dig att effektivisera dina processer och på så sätt öka lönsamheten för hela verksamheten

Versionshantering
av alla filer

Versionshantering av alla dokument, artiklar och filer.

Processflöden
och godkännande

Process- och godkännandeflöden av artiklar och dokument

Dokumenthantering
och spårbarhet

Säker lagring och spårbarhet av verksamhetens dokument

YapApp
webblösning

Åtkomlighet av artiklar, dokument och filer via webbinterface

Artiklar
och artikelstrukturer

Skapa och hantera artiklar och dess strukturer i YaPlm

Integrationer
till CAD, Office och ERP

Effektivisering av informationsflödet mellan PLM och andra system