Gör Informationen åtkomlig för hela verksamheten

Med YaPlm webblösning YapApp är det möjligt att komma åt information, artiklar, dokument och filer från YaPlm via ett webbinterface.

Fungerar på webb, smartphone och pekplatta

Möjlighet att styra vilka objekt som skall visas

Möjlighet att styra användarrättigheter

Anpassningsbara sökkriterium

Stöd för att godkänna processflöden

Fler PLM lösningar i YaPlm

Med YaPlm som PLM system får du tillgång till flera funktioner och lösningar som hjälper dig att effektivisera dina processer och på så sätt öka lönsamheten för hela verksamheten

Versionshantering
av alla filer

Versionshantering av alla dokument, artiklar och filer.

Processflöden
och godkännande

Process- och godkännandeflöden av artiklar och dokument

Dokumenthantering
och spårbarhet

Säker lagring och spårbarhet av verksamhetens dokument

YapApp
webblösning

Åtkomlighet av artiklar, dokument och filer via webbinterface

Artiklar
och artikelstrukturer

Skapa och hantera artiklar och dess strukturer i YaPlm

Integrationer
till CAD, Office och ERP

Effektivisering av informationsflödet mellan PLM och andra system