Integrera YaPlm med andra system

Med våra effektiva integrationer till andra system kan du automatisera informationsflödet mellan de olika systemen i din verksamhet. All information från det att första idén föds till dess att din produkt är levererad, såld och förbrukad kan på ett effektivt sätt flöda mellan YaPlm och dina andra system.

CAD Integrationer i YaPlm

Med YaPlm CAD integrationer kan du direkt i ditt CAD system få tillgång till all PLM – funktionalitet. Du kan på ett enkelt sätt få en överblick över din CAD struktur och dina 3D modeller, ritningar och filer. 

I CAD integrationerna i YaPlm finns ett antal funktioner som förenklar konstruktörens dagliga arbete med sitt CAD system. Till exempel finns det funktioner för att spara, öppna och ersätta modeller och strukturer. Dessutom är alla integrationer i YaPlm versionsoberoende, vilket betyder att du inte behöver uppgradera ditt PLM-system bara för att du uppgraderar din CAD version. Idag har YaPlm CAD integration till SpaceClaim, SolidWorks, Inventor, SolidEdge och AutoCAD.

Med våra CAD integrationer kan du bland annat få tillgång till följande PLM funktionalitet:

YaPlm har idag integration till följande CAD system
TEST TEST

Hantera dina Office filer i YaPlm

Med YaPlm integration till office får du tillgång till PLM funktionalitet direkt i ditt office system. Idag finns integration till Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Med YaPlm office integration kan du bland annat få tillgång till följande PLM funktionalitet:

YaPlm har idag integration till följande av Microsoft Office program:

Integrera YaPlm med ditt affärssystem

Genom att integrera YaPlm med affärssystemet kan artikeldata synkroniseras mellan affärssystemet och PLM systemet. YaPlm ERP integration säkerhetställer att endast godkända produkter, artiklar, dokument och data görs åtkomliga i ditt affärssystem. Vår integration är generell och fungerar med de flesta affärssystem på marknaden.