Det viktigaste för oss är våra kunder

Alla våra kunder är olika och har olika behov, allt från små kunder med enstaka användare till stora kunder vars PLM system används av 100 tals användare på olika siter runt om i världen. Våra kunder finns idag framförallt inom tillverkande företag, underleverantörer, konsultfirmor, anläggningsindustrin och medicinteknisk industri.

Våra Kunder berättar

Spela videoklipp

Vi valde YaPlm för att systemet ger oss en stor flexibilitet när vi jobbar med så många olika kunder. 

Det bästa med YaPlm är att vi inte är begränsade till någon specifik CAD-version, vi är inte heller begränsade till något specifikt CAD-System. Och detta ger oss en stor flexibilitet.

Joakim van der Schaaf

Advisor / Cad manager , KNIGHTEC

The best thing about YaPlm is that it is flexible and very easy to change and to adabt.

YaPlm increased the efficiency by 20-30 % mainly because we don’t have to check if it is the latest version of the file. We can find documents very fast since all documentation is stored in one place.

Marcel Hogervorst

IT manager , Stokvis Group

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Det bästa med YaPlm är att det är användarvänligt. Det är enkelt att få in alla typer av filer. Det är enkelt för alla användare att få ut rätt data.

Det som har gjort att BTG har blivit effektivare med YaPlm är att vi på ett enkelt sätt får ut all data, rätt data med rätt revisioner och har koll på vad vi skickar ut till våra leverantörer.

Jonas Andersson

Mechanical Engineer , BTG Group