Från översikt till detaljsinne

Det spelar ingen roll om det är ett dokument med flödesschema för en kort process, CAD-ritningar för en ny produkt med tusentals ingående komponenter eller långa och tungt reglerade labbrapporter. För att verksamheten ska flyta på och frigöra företaget till att växa behövs en lättnavigerad miljö för både översikt och detaljstyrning. Om det är du som sköter det behöver du fullkomlig kontroll, och är det någon annan som sköter det åt dig behöver du en komplett översikt och bra rapportering.

YaPlm är utvecklat i Sverige och gör versionskontroll,  dokumenthantering, artikelhantering och flera andra insatser till något för alla – vare sig du behöver översikt eller detaljsinne. Ett system som fungerar med din befintliga miljö, skalar upp i takt med ditt företag och justeras för just er.