Styr verksamhetens processer

Med processflödena i YaPlm kan du driva godkännandeförfarandet av till exempel artiklar, projekt och dokument, därmed säkerhetsställs att endast godkända artiklar och dokument publiceras

Signera dina godkända artiklar och dokument med godkännandedata

Publicera dina godkända artiklar och dokument till YapApp

Exportera data, artiklar och strukturer till PIM, ERP etc

Stämpla dina godkända .pdf filer med godkännandedata

Skicka email med information från processflödet

Skapa rapporter på frisläppta objekt

Styr status på dina projekt med processflöden

Processflöden i YaPlm

Med processflödena i YaPlm kan du driva verksamhetens processer. Processflödena i YaPlm är fullt konfigurerbara och kan dels användas för att driva godkännandeförfarandet av dokument och artiklar, men också för att driva projekt och projektstatus. De vanligaste processflödena är:

Processmodulen i YaPlm är fullt konfigurerbar och det är möjligt att skapa egna flöden för att driva godkännandeförfarandet av till exempel artiklar, projekt och dokument. En process definieras av ett antal noder, för varje nod i flödet går det sedan att styra vad som skall hända med ingående objekt när de befinner sig i noden och vad som skall hända när noden godkänns till nästa steg i flödet. Exempel på händelser kan vara:

För att ge full spårbarhet och att säkerhetsställa att rätt dokument används till rätt sak och att ingen av misstag använder fel utgåva av ett dokument rekommenderar vi att alla dokument som skall lämna en avdelning måste vara godkända för ett specifikt ändamål

Fler PLM lösningar i YaPlm

Med YaPlm som PLM system får du tillgång till flera funktioner och lösningar som hjälper dig att effektivisera dina processer och på så sätt öka lönsamheten för hela verksamheten

Versionshantering
av alla filer

Versionshantering av alla dokument, artiklar och filer.

Processflöden
och godkännande

Process- och godkännandeflöden av artiklar och dokument

Dokumenthantering
och spårbarhet

Säker lagring och spårbarhet av verksamhetens dokument

YapApp
webblösning

Åtkomlighet av artiklar, dokument och filer via webbinterface

Artiklar
och artikelstrukturer

Skapa och hantera artiklar och dess strukturer i YaPlm

Integrationer
till CAD, Office och ERP

Effektivisering av informationsflödet mellan PLM och andra system