Från idé till färdig produkt

Vår vision är att vara din PLM-partner och hjälpa företag att bli mer lönsamma genom att effektivisera hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt

Flexibelt

Ert företag är lika unikt som era behov, men stora system har sällan detta i åtanke. Vi skräddarsyr ert PLM-system för att fungera i företagets alla skeden och processer, oavsett storlek.

Enkelt

Enkelheten beror dels på att YaPdm är byggt på en helt ny teknik med ett användarvänligt användarinterface och att alla extra funktioner i YaPlm är byggda som små verktygslådor som enkelt kan slås på.

Oberoende

Att byta en komponent i er produktmiljö ska inte innebära förlorad arbetskraft och inkomst. YaPlm är helt oberoende av befintlig mjukvarumiljö, för en enkel och sömlös arbetsprocess.

PLM lösningar

Med YaPlm som PLM system får du tillgång till flera funktioner och lösningar som hjälper dig att effektivisera dina processer och på så sätt öka lönsamheten för hela verksamheten

PLM-systemet för alla behov

Våra PLM-lösningar riktar sig till alla som har behov av att hålla ordning på sin information så som till exempel dokument, projekt, artiklar, ritningar och processer. Med YaPlm får du ett PLM-system som är anpassat efter din verksamhet. 

Hur implementerar man ett PLM-system?

Vår implementationsprocess av YaPlm bygger på den agila metodiken. Vi anser att införandet av ett PLM system inte skall ses som ett IT-projekt utan som affärsutveckling. Av erfarenhet vet vi att införandet av ett PLM system är ett komplext projekt. Det handlar inte bara om PLM funktionerna i systemet eller om IT utan även mycket om de mänskliga faktorerna. Målet är att optimera verksamhetens processer och sedan passa in dem i YaPlm – inte tvärt om.

Vill du veta mer om YaPlm

Hör av dig till oss så berättar vi mer

Från översikt till detaljsinne

Det spelar ingen roll om det är ett dokument med flödesschema för en kort process, CAD-ritningar för en ny produkt med tusentals iterationer eller långa och tungt reglerade labbrapporter. För att verksamheten ska flyta på och frigöra företaget till att växa behövs en lättnavigerad miljö för både översikt och detaljstyrning. Om det är du som sköter det behöver du fullkomlig kontroll, och är det någon annan som sköter det åt dig behöver du en komplett översikt och bra rapportering. 

YaPlm är utvecklat i Sverige och gör versionskontroll, tilldelning av rättigheter, filorganisation och flera andra insatser till något för alla – vare sig du behöver översikt eller detaljsinne. Ett system som fungerar med din befintliga miljö, skalar upp i takt med ditt företag och justeras för just er.

Vill du ta din verksamhet till nästa nivå

Vi hjälper dig hela vägen, från beslut till implementering av systemet och upplärning av personalen.

Det viktigaste för oss är våra kunder!

Våra kunder återfinns idag främst inom den tillverkande industrin och inom anläggningsindustrin. Alla våra kunder är olika och har olika behov, allt från små kunder med enstaka användare till stora kunder vars PLM system används av 100 tals användare på olika siter runt om i världen. Det är därför en självklarhet för oss att vi alltid utgår ifrån kundens unika behov och önskemål och anpassar YaPlm så att det passar kundens behov.